Meditera På Guds Ord

Stanna till här och ta ett bibelord att meditera på!

Det är så viktigt att memorera bibelord, för vi vet att Guds ord är det enda som
verkligen kommer att klara alla skakningar, all turbulens som är på gång i världen.

Ta en stund när du kan och memorera på Guds ord.
Det är som att investera för framtiden!

Du vet inte vad du kommer att möta i morgon,
men med Guds ord i ditt hjärta, så kan du klara av varenda prövning och svårighet!
Guds ord är en underbar styrka!

Hur gör man då?

Ta ordet, läs det, fundera på det och be Gud visa dig vad det betyder.
Den helige Ande kommer att tala till dig, och visa dig underbara saker.

Lär dig  versarna, eller skriv ner dom på en lapp,
och tänk sen på dem under dagen.
Att meditera är att,”idissla” ordet,
ungefär som en kossa käkar på sitt hö.
Du vet, hon tuggar och tuggar,
och sen sväljer hon, hostar upp igen och…ja du förstår.

Det här hjälper oss att få Guds ord in i hjärtat, men också att fokusera på
rätt saker i livet. Det är så lätt att börja tänka tanker av oro och bekymmer,
men om vi fokusera på Guds ord, så blir tankarna ljusa och fyllda av hopp!
Bra, va!

Så här står det i Josua:

Jos 1:8
Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt,
så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den.
Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

Att meditera på Guds ord är vägen till att det ska gå bra i livet!

Egentligen kan du ta vilket bibelord du vill som gäller den situation du står i.
Det finns tusentals löften i Bibeln, och Gud står bakom dem alla!
Själva grejen är att du fokuserar på att Gud kan hjälpa dig med det som du behöver,
och att inte stirra sig blind på omständigheterna som så gärna vill dra ner oss.

Bibelordsförslagen här nedan är ord som gäller många olika situationer:

Bibelord nr 1

Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder;
icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Joh 14:27

     

Bibelord nr 2

Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

(Joh 14:1-3 SFB)

Bibelord nr 3

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt
få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

(Fil 4:5-7 SFB)

Bibelord nr 4

 Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt
i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Filipperbrevet  4:19

Bibelord nr 5

Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader,
som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

Efesierbrevet 1:3

Bibelord nr 6

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar,
för att ingen skall berömma sig.
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar,
som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

(Eph 2:8-10 SFB)

Bibelord nr 7

 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra,
och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Efesierbrevet 4:32

Bibelord nr 8

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand,
så skall han upphöja er när hans tid är inne.
Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

(1 Petr 5:6-7 SFB)

Svenska Folkbibelns översättning

 

På denna sida kommer bakgrunder och  clipartbilder från:

Besök gärna:

www.engodgud.se

bibleversesforme.org

free-from-depression.org

Fyll Dig Med Guds Ord!

Rom 10:17
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

    

Gång på gång så ser vi i Bibeln hur vi behöver tro för att få se bönesvar. Jesus säger ofta till dem han ber för: Ske dig som du tror. Tron har  en avgörande betydelse. Och då kan man ju undra: Hur ska man få mer tro då? Ja, bibelversen här ovan ger oss svaret:

Tron kommer av att vi lyssnar på Guds Ord. Att vi hör ordet predikas, att vi läser ordet och tar det till oss.

Mark 4:20
Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”

 

Guds ord fungerar på samma sätt i våra liv, som ett frö fungerar när det hamnar i jorden. När vi sår morötter eller vad det nu är, så stoppar vi det i en bra jord som är väl bearbetad. Sen får fröet ligga där ett tag innan det händer nåt. Ibland kan man undra om det ska komma upp nåt överhuvudtaget!

Men så plötsligt en dag så sticker det upp några gröna blad och innan man vet ordet av så är det en liten planta. Sen tar vi förstås hand om sådden och vattnar och gallra och pysslar. Efter en ganska lång tid, så kan vi dra upp morötterna, och käka upp dem!

När vi lyssnar till Guds ord, när vi läser det och tänker på det, så är det som att stoppa frön i vårt hjärtas jord. Det får ligga där ett tag, och det verkar inte som det gör någon nytta. Till slut undra man nästan om det verkligen ger nåt att läsa Bibeln. Inget verkar ju hända.

Men vi får vänta, vattna på jorden genom att be och så småningom kommer växten. Tids nog växer tron på ordet som vi stoppat ned och bibelordet börjar bli verklighet i våra liv. Ett lika stor mirakel som när det kommer upp gröna blad ur en svart jord!

Mer kommer snart…

Svenska Folkbibelns översättning

 

Kändis-versar från Bibeln

Kommer du ihåg var det står?

Ibland kan det vara svårt att hitta i Bibeln.
Man kan ju inte komma ihåg var allt står……

Men det finns många bra hjälpmedel för att finna det man just letar efter.
En slå upp ett ord i en bibelkonkordans – en biblisk ordbok, är ett sätt,
att gå in på en hemsida med sökmotor för bibeltexter är ett annat.
(Ex. Svenska Folkbibeln, och Crosswalk.)

Eller så kan du ju kika här, på den här hemsidan…!
Här nedan finns en liten lista på välbekanta bibelsammanhang.
Kanske finner du här en genväg till det ställe som du skulle vilja läsa!

Gamla testamentet

Guds första löfte 1 Mos 3:14-15
Tio Guds bud 2 Mos 20:1-17
Välsignelsen 4 Mos 6:22-27

Profetior om Jesus:
Jesaja 9:1-7 Fridsfursten
Sakarja 9:9 Ska rida in på åsnan
Messias ska födas i i Betlehem Mika 5:2-4
Fridsfursten Jes 9:1-7
Messias – den smorde Jes 61:1-2
För trettio silvermynt Sak 11:12-14
Korsfäst Ps 22:2-19
Gud med oss – Immanuel Jes 7:13-14
Försonaren Jes 52:13-53:12
Han ska ge folken hopp Jes 42:1-9

Gamla testamentet

David och Goliat 1 Sam. 17
Daniel i lejongropen – Dan.
Herdepsalmen Ps 23
Josef i brunnen
Josefs drömmar
Mose på berget
Elia och Baalsprofeterna 1 Kon.18:21-40
Naaman blir helad 2 Kon.5

 

Nya testamentet

Om Jesus:
Julevangeliet Luk 2:1-20
Gud blev människa Joh 1:1-18
Han avstod från allt Fil 2:5-11
Messias Matt 16:13-20
Rösten från himlen Matt 3:13-17
Guds lamm Joh 1:29
Jesus kommer tillbaka Luk 21:25-33

Bergspredikan Matt 5:1-7:28
Fader vår Matt 6:9-12
Dubbla kärleksbudet Matt 22:34-39
Missionsbefallningen Matt 28:16-20
Änkans skärv Mark.12:41-44
Marias och Sakarias lovsånger Luk 1:46-79
Kända liknelser Luk 8,10,12,14-20
Den förlorade sonen Luk 15:11-32
Den barmhärtige samariten Luk.10:25-37

Den gyllne regeln Luk. 6:31
Lilla Bibeln Joh.3:16
Kärlekens lov 1 Kor.13
Förlåtelsens ord 1 Joh 1:5-2:2
Den himmelska lovsången Upp 5:6-14
Vi ska se Hans ansikte Upp 22:4-5

 

 

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon