Fyll Dig Med Guds Ord!

Rom 10:17
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

    

Gång på gång så ser vi i Bibeln hur vi behöver tro för att få se bönesvar. Jesus säger ofta till dem han ber för: Ske dig som du tror. Tron har  en avgörande betydelse. Och då kan man ju undra: Hur ska man få mer tro då? Ja, bibelversen här ovan ger oss svaret:

Tron kommer av att vi lyssnar på Guds Ord. Att vi hör ordet predikas, att vi läser ordet och tar det till oss.

Mark 4:20
Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”

 

Guds ord fungerar på samma sätt i våra liv, som ett frö fungerar när det hamnar i jorden. När vi sår morötter eller vad det nu är, så stoppar vi det i en bra jord som är väl bearbetad. Sen får fröet ligga där ett tag innan det händer nåt. Ibland kan man undra om det ska komma upp nåt överhuvudtaget!

Men så plötsligt en dag så sticker det upp några gröna blad och innan man vet ordet av så är det en liten planta. Sen tar vi förstås hand om sådden och vattnar och gallra och pysslar. Efter en ganska lång tid, så kan vi dra upp morötterna, och käka upp dem!

När vi lyssnar till Guds ord, när vi läser det och tänker på det, så är det som att stoppa frön i vårt hjärtas jord. Det får ligga där ett tag, och det verkar inte som det gör någon nytta. Till slut undra man nästan om det verkligen ger nåt att läsa Bibeln. Inget verkar ju hända.

Men vi får vänta, vattna på jorden genom att be och så småningom kommer växten. Tids nog växer tron på ordet som vi stoppat ned och bibelordet börjar bli verklighet i våra liv. Ett lika stor mirakel som när det kommer upp gröna blad ur en svart jord!

Mer kommer snart…

Svenska Folkbibelns översättning

 

Kändis-versar från Bibeln

Kommer du ihåg var det står?

Ibland kan det vara svårt att hitta i Bibeln.
Man kan ju inte komma ihåg var allt står……

Men det finns många bra hjälpmedel för att finna det man just letar efter.
En slå upp ett ord i en bibelkonkordans – en biblisk ordbok, är ett sätt,
att gå in på en hemsida med sökmotor för bibeltexter är ett annat.
(Ex. Svenska Folkbibeln, och Crosswalk.)

Eller så kan du ju kika här, på den här hemsidan…!
Här nedan finns en liten lista på välbekanta bibelsammanhang.
Kanske finner du här en genväg till det ställe som du skulle vilja läsa!

Gamla testamentet

Guds första löfte 1 Mos 3:14-15
Tio Guds bud 2 Mos 20:1-17
Välsignelsen 4 Mos 6:22-27

Profetior om Jesus:
Jesaja 9:1-7 Fridsfursten
Sakarja 9:9 Ska rida in på åsnan
Messias ska födas i i Betlehem Mika 5:2-4
Fridsfursten Jes 9:1-7
Messias – den smorde Jes 61:1-2
För trettio silvermynt Sak 11:12-14
Korsfäst Ps 22:2-19
Gud med oss – Immanuel Jes 7:13-14
Försonaren Jes 52:13-53:12
Han ska ge folken hopp Jes 42:1-9

Gamla testamentet

David och Goliat 1 Sam. 17
Daniel i lejongropen – Dan.
Herdepsalmen Ps 23
Josef i brunnen
Josefs drömmar
Mose på berget
Elia och Baalsprofeterna 1 Kon.18:21-40
Naaman blir helad 2 Kon.5

 

Nya testamentet

Om Jesus:
Julevangeliet Luk 2:1-20
Gud blev människa Joh 1:1-18
Han avstod från allt Fil 2:5-11
Messias Matt 16:13-20
Rösten från himlen Matt 3:13-17
Guds lamm Joh 1:29
Jesus kommer tillbaka Luk 21:25-33

Bergspredikan Matt 5:1-7:28
Fader vår Matt 6:9-12
Dubbla kärleksbudet Matt 22:34-39
Missionsbefallningen Matt 28:16-20
Änkans skärv Mark.12:41-44
Marias och Sakarias lovsånger Luk 1:46-79
Kända liknelser Luk 8,10,12,14-20
Den förlorade sonen Luk 15:11-32
Den barmhärtige samariten Luk.10:25-37

Den gyllne regeln Luk. 6:31
Lilla Bibeln Joh.3:16
Kärlekens lov 1 Kor.13
Förlåtelsens ord 1 Joh 1:5-2:2
Den himmelska lovsången Upp 5:6-14
Vi ska se Hans ansikte Upp 22:4-5

 

 

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon