Elisa

Mirakler i Gamla Testamentet Gud gör vattnet rent När de sedan kom tillbaka till honom medan han ännu var kvar i Jeriko, sade han till dem: ”Sade jag inte till er att ni inte skulle…

Elia

Mirakler i Gamla Testamentet Gud gör ett matunder genom Elia 1 ¶ Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab:» Så sant HERREN, Israels Gud, lever, han vilkens…