Psalm 19

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet,himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra, utan tal och…

Psalm 16

En sång av David     Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig. Jag säger till HERREN: ”Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. De heliga som finns i landet, de…

Psalm 150

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. Prisa…

Psalm 42

Den bedrövades längtan efter Gud   För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden….

Psalm 8

 För sångmästaren, enligt gittit. En psalm av David.      HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun…

Psalm 103

Av David. Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla…

Psalm 100

En tacksägelsepsalm Höj jubel till HERREN, alla länder! Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop! Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk…