Bönen – ett Stort Privilegium!

Att be är vårt allra största privilegium tror jag nog!
Tänk vilken förmån, att få tala med Gud, samtala om allt som man tänker på
och be för sådant som man har behov av!
Fast ibland tror jag att vi missuppfattat vad bön verkligen är. Många gånger
säger vi att vi ber när vi rabblar en massa olika behov inför Gud: Gör det, och gör det….välsigna den och välsigna den….

Inte för att vi inte får be om saker, men bön i sin sanna natur är inte att rabbla
böneämnen. Bön är gemenskap med Gud i första hand.
Att umgås med Gud och lära känna honom.
Att komma tillbaks till något av den gemenskap som vi faktiskt är skapade till!
När Adam och Eva vandrade i Eden, innan det som vi kallar syndafallet hände, så umgicks dom med Gud.
De var obekymrade, allt var perfekt, de levde mitt i centrum av Guds vilja och
de hade med all säkerhet inte en miljon böneämnen när Gud kom till dem i kvällningen…

Så vad gjorde de de…ja, de samtalade och umgicks. Kanske frågade Gud dom hur det vad dom odlat,
eller vad dom tyckte om blommorna efter vägkanten….
Eller kanske samtalade de om deras nästa trädgårdsprojekt,
eller skrattade åt de roliga namn de gett åt djuren!
Men Gud ville umgås med Adam och Eva. Därför kom Han till dem! Det är också därför
som du och jag är till ! För att umgås med Gud, för att va tillsammans med Honom.
Men ibland är vi so produktionsinriktade i våra liv att vi har inte tid att bara umgås. Vi vill få nåt gjort. Och därför rabblar vi våra böner.

Missförstå mig rätt… vi får gärna komma till Gud med våra böneämnen, men jag tror att bönen blir mycket roligare och mera meningsfull om vi kommer med rätt attityd.
Och jag tror också att vi får ser mer bönesvar. Gud längtar efter att fylla ditt behov! och när du är med Gud, läser Hans ord, samtala med honom,
så kommer du att upptäcka att Han är en god Gud… han är din Far som älskar dig…..! Klart att han vill hjälpa dig!

Hur ska vi be då? Ja, Jesus sa att vår bön skulle innehålla det här:

Matt 6:7-15

Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.
Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.
Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.
Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Gud vet vad vi behöver innan vi ens har bett….då kan man ju undra vad det är för ide med att be? Han vet ju redan!
Men då är vi där igen…. Bön är att samarbeta med Gud.
Han är ingen lyckopillermaskin där man stoppar i en rätt peng i ena änden
och så kommer det ut en vara i andra….

Vi är Guds medarbetare. Vi tror på det Gud har sagt och vi ber i tro
och Guds kraft förlöses in i våra liv! Du är en viktig kugge! Du är Guds samarbetspartner!
Det finns förstås massor att säga om bön, och mer kommer kanske senare,
men läs de här bibelorden… det är dynamit!

Rom 8:26
Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om,
det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

1Kor 14:13
Därför må den som talar tungomål bedja om att han ock må kunna uttyda..

1Kor 14:15
Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet;
jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.

2 Kor 9:14
De skola ock själva bedja för eder och längta efter eder, för den Guds nåds skull, som i så översvinnligen rikt mått beskäres eder.

Kol 1:9
Allt ifrån den dag då vi fick höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder
och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd

Kol 4:2
Var uthålliga i bönen och vaka i den under tacksägelse.

Kol 4:3
Och bedjen jämväl för oss, att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet, så att vi få förkunna Kristi hemlighet,
den hemlighet, för vars skull jag också är en fånge;

1Tess 5:17
Bed oavlåtligen

Rom 8:26-27
Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke,
men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar,
ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.

2 Tess 3:1
För övrigt, käre bröder, bed för oss, att Herrens ord må hava framgång och komma till ära hos andra likasom hos eder,

1Tim 2:8
Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de,
fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

Heb 13:18
Bed för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete,

eftersom vi söka att i alla stycken föra en god vandel.

Jak 1:5

Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud,
som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Jak 1:6-8

 Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.
En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren –
en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.

Jak 5:13

 Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.
Jak 5:14

Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste;
och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen;
och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.

Jak 5:16
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade.
Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

1Petr 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

Jud 1:20
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro,
bedjen i den helige Ande,

Fe flesta texterna är från 1917 års översättning

Läs gärna ur:
Svenska Folkbibelns översättning

Bilderna på denna sida kommer från

2 thoughts on “Bönen – ett Stort Privilegium!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon