Jesus Helar

Gud är så god och bryr sig om oss på alla områden.  Och när det gäller vår hälsa är det ingen tvekan. Gud vill verkligen att vi ska vara friska och hela.

En del tvivlar på att det verkligen kan vara så att Gud vill hela alla, det verkar ju inte vara så många som får uppleva det….

Jag tror inte att vi människor kan ta reda på vad Gud vill genom att titta på våra erfarenheter. Det blir alldeles för subjektivt. Nej ,vi måste gå till Bibeln, till de ord Gud själv talat, och där ta reda på vad som är sant.

Guds ord är det som gäller för alla tider! Det rubbas inte av vad människor tycker och tänker, och det håller i alla tider. Och när vi läser Guds ord så ser vi att Gud vill hela alla!

Vad står det då?

Ja, det står på flera ställen i Nya Testamentet att Jesus både vill och kan bota de sjuka. Det står att  om vi har sett Jesus, då har vi också sett Fadern, alltså Gud. Jesus gjorde inget som inte Fadern ville. Han gjorde bara det som Han såg Fadern göra, säger Jesus själv.

Och då måste Han ha sett Gud göra mirakler och under, för det var det som Jesus gjorde. Han gick omkring och botade alla som kom till honom står det. Jesus sände inte bort någon med att säga: Nej. dig vill jag inte hela….och Han valde heller inte ut några favoriter, nej, Han helade alla!

Det är därför det är så viktigt att vi verkligen tar det på allvar: Jesus vill bota sjuka!

Han vill bota dig om du behöver det, och Han vill bota dem som du har
omkring dig som är sjuka. På sidorna i den här kategorin kan du läsa många bibelord om hur Jesus botar sjuka!

Jesus Helar

Vi Får Använda Namnet Jesus När Vi Ber

Joh. 16:23-24         Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Jesus […]

Read More
Jesus Helar

Profetiska Ord & Kunskapens Ord

1Kor 12:8-10 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika […]

Read More
Jesus Helar

Jesus Sände Ut Sina Lärjungar att Bota

Matt 10:1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.       Matt 10:7-8 Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det […]

Read More
Jesus Helar

Herren är Min Läkare!

2 Mos.  15:26  ….. ty jag är HERREN, din läkare. Gud beskriver sig sig som Läkaren i Bibeln! Det är väl intressant, eller hur? Han inte bara helar människor, han är till sin person en Läkare! En läkare är ju nån som hela tiden vill få se människor friska och upprättade. Han hatar sjukdom, och […]

Read More
Jesus Helar

Församlingens Äldste Ska Be för Den Sjuke!

Jak 5:14-15 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.     Gud har satt […]

Read More
Jesus Helar

Att Be med Tro!

     Matt 17:14-20 När de sedan kom till folket, gick en man fram till Jesus, föll på knä för honom och sade: “Herre, förbarma dig över min son! Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota […]

Read More
Jesus Helar

Jesus Helade alla Som Kom till Honom!

Matt 4:24 Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Matt 12:15 När Jesus fick veta det, drog han sig undan. Många följde honom, och han botade dem alla. Ingenstans i Bibeln kan […]

Read More
Jesus Helar

Jesus Uppväcker Döda

Mark. 5:35-42  ¶ Medan han ännu talade, kommo några från synagogföreståndarens hus och sade:» Din dotter är död; du må icke vidare göra mästaren omak.» 36 Men när Jesus märkte vad som talades, sade han till synagogföreståndaren: »Frukta icke, tro allenast.» 37 Och han tillstadde ingen att följa med, utom Petrus och Jakob och Johannes, […]

Read More
Jesus Helar

Jesus Driver ut Demoner

Luk. 4:33-35  Och i synagogan var en man som var besatt av en oren ond ande. Denne ropade med hög röst: 34 »Bort härifrån! Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.» 35 Men Jesus tilltalade honom strängt […]

Read More
Jesus Helar

Jesus Botade Alla Som Kom till Honom

JESUS BOTADE ALLA SOM KOM TILL HONOM Matt. 4:23-24  Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket. 24 Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla sjuka som […]

Read More
Jesus Helar

Smörja med olja

Jak 5:14-15 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.       Att smörja […]

Read More
Jesus Helar

Jesus Tog Våra Sjukdomar

1Petr. 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Det Jesus gjorde för oss på Golgata var att ta vår synd på sig. Han betalade priset, så vi kunde få […]

Read More
Follow by Email