KategoriJesus Helar

Gud är så god och bryr sig om oss på alla områden.  Och när det gäller vår hälsa är det ingen tvekan. Gud vill verkligen att vi ska vara friska och hela.

En del tvivlar på att det verkligen kan vara så att Gud vill hela alla, det verkar ju inte vara så många som får uppleva det….

Jag tror inte att vi människor kan ta reda på vad Gud vill genom att titta på våra erfarenheter. Det blir alldeles för subjektivt. Nej ,vi måste gå till Bibeln, till de ord Gud själv talat, och där ta reda på vad som är sant.

Guds ord är det som gäller för alla tider! Det rubbas inte av vad människor tycker och tänker, och det håller i alla tider. Och när vi läser Guds ord så ser vi att Gud vill hela alla!

Vad står det då?

Ja, det står på flera ställen i Nya Testamentet att Jesus både vill och kan bota de sjuka. Det står att  om vi har sett Jesus, då har vi också sett Fadern, alltså Gud. Jesus gjorde inget som inte Fadern ville. Han gjorde bara det som Han såg Fadern göra, säger Jesus själv.

Och då måste Han ha sett Gud göra mirakler och under, för det var det som Jesus gjorde. Han gick omkring och botade alla som kom till honom står det. Jesus sände inte bort någon med att säga: Nej. dig vill jag inte hela….och Han valde heller inte ut några favoriter, nej, Han helade alla!

Det är därför det är så viktigt att vi verkligen tar det på allvar: Jesus vill bota sjuka!

Han vill bota dig om du behöver det, och Han vill bota dem som du har
omkring dig som är sjuka. På sidorna i den här kategorin kan du läsa många bibelord om hur Jesus botar sjuka!

Profetiska Ord & Kunskapens Ord

1Kor 12:8-10


Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

Gud har många vägar att använda sig av när han möter våra behov. Han är en Gud av mångfald, och har många olika redskap till sitt förfogande. Bibelsammanhanget här ovan handlar om de andliga nådegåvorna som vi kan fungera i när vi är uppfyllda av den Helige Ande.

Kanske har du varit på nåt kristet möte nån gång och hört hur predikanten eller nån annan medverkande sagt nåt i stil med: Det finns nån här som har ont i ryggen, men nu vill Gud bota dig, eller jag känner att du sitter här som har hjärtproblem osv.  Kunskapens ord fungerar som så att man får kunskap om något som man mänskligt sett inte kan veta. Ibland kan tilltalen vara väldigt specificerade. Den som ber kan få veta ditt namn, eller någon annan grej som gör att du känner att nu är det verkligen till mig Gud talar. Det här stärker ens tro väldigt mycket och det är väldigt vanligt med omedelbara helanden när ett kunskapens ord är uttalat. Det blir lätt att ta till sig och tro att Gud kan bota mig!

Det profetiska budskapet kan fungera på ungefär samma sätt. Gud talar sitt uppmuntrande och stärkande ord, rakt in i den situationen man befinner sig, och man får uppleva Guds kärlek och omsorg på ett alldeles speciellt sätt.

Betyder det här att Gud bara vill hela vid vissa specifika tillfällen när särskilda ord uttalas? Nej, Gud vill alltid hela, men Guds kraft flödar genom människor, och vi behöver ibland lite uppmuntran när det gäller tron. Och Gud är nådefull och ger oss ibland de här tillfällena, och det har fått hjälpa väldigt många att ta emot helande!

 

I Gamla Testamentet står det så här: Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Psalm 107:20. Gud sände ut ordet, och blotta ordet skapade helande!

 

Svenska Folkbibelns översättning

 

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon