Var Inte Orolig

Det är väl bara att konstatera…..vi människor har väldigt lätt för att bli oroliga och bekymrade för saker som vi möter. Och det är ju inte så konstigt. Ser man med mänskliga ögon på saker…

Frukta inte!

Bibeln är en riktig guldgruva! Där finns löften som gäller alla livets områden. Inte minst när det gäller fruktan och oro! Det blir väldigt tydligt när man läser Guds Ord hur väl Gud känner vår…

Fri Från Missmod

Det är nog ganska vanligt, att vi ibland åker ned i diken av missmod. Saker och ting händer, och vi tappar glädjen och livslusten, och ibland kan vi förlora vi fotfästet riktigt ordentligt. För en…