Underbara Psalmer

Psaltaren är en bok i Gamla Testamentet som är fyllt av den tidens sångtexter. Här finner man texter som uttrycker den allra djupaste nöd och förtvivlan som en människa kan uppleva, men också glädje över den tro på Gud som bär igenom allt.

Här finns också de vackraste lovsånger och hymner över Guds godhet och storhet!
Här beskrivs Gud som den som aldrig sviker och som är den ende som man kan sätta sitt hopp till. Psaltaren är rik på texter som man väl kan känna igen sig i, och därför är de älskade av människor i alla åldrar.

Här har jag valt ut några välkända psalmer och hoppas att Gud ska tala till dig genom dem!

Underbara Psalmer

Psalm 139

För sångmästaren, en psalm av David.   HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 1

De rättfärdigas lycka Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 20

För sångmästaren, en psalm av David. HERREN må höra din bön på nödens dag, Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen, från Sion skall han stödja dig. Han skall tänka på alla dina offer, med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. Han skall ge dig vad ditt hjärta begär […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 19

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet,himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra, utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden, deras ord når till världens ände. Åt solen […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 16

En sång av David     Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig. Jag säger till HERREN: “Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje. De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 150

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 42

Den bedrövades längtan efter Gud   För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt, ty ständigt […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 8

 För sångmästaren, enligt gittit. En psalm av David.      HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 103

Av David. Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt […]

Read More
Underbara Psalmer

Psalm 100

En tacksägelsepsalm Höj jubel till HERREN, alla länder! Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop! Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord.   Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, […]

Read More
Follow by Email