KategoriUnderbara Psalmer

Psaltaren är en bok i Gamla Testamentet som är fyllt av den tidens sångtexter. Här finner man texter som uttrycker den allra djupaste nöd och förtvivlan som en människa kan uppleva, men också glädje över den tro på Gud som bär igenom allt.

Här finns också de vackraste lovsånger och hymner över Guds godhet och storhet!
Här beskrivs Gud som den som aldrig sviker och som är den ende som man kan sätta sitt hopp till. Psaltaren är rik på texter som man väl kan känna igen sig i, och därför är de älskade av människor i alla åldrar.

Här har jag valt ut några välkända psalmer och hoppas att Gud ska tala till dig genom dem!

Psalm 1

De rättfärdigas lycka

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.

Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga,
de är som agnar som vinden för bort.

Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen,
ej syndarna i de rättfärdigas församling.

Ty HERREN känner de rättfärdigas väg,
men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

(Ps 1:1-6 SFB)

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon