Församlingens Äldste Ska Be för Den Sjuke!

Jak 5:14-15


Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

 

 

Gud har satt ledare i sin församling för att på olika sätt ansvara och leda de kristna. En av uppgifterna för församlingens äldste, är att också be för den i församlingen som är sjuk.

I den här versen kan man se att det är den sjuke som själv kallar på ledarna att komma och be för dem. Det är en viktig princip som Jesus alltid praktiserade, att personen i fråga själv uttryckte sin önskan och på det sättet satte sin tro i rörelse.

De äldste skall också smörja med olja, ett annat hjälpmedel för vår tro. Oljan är en bild på den Helige Ande och påminner om att vi är smorda av Gud, och att Gud Ande verkar när vi ber!  Mer om att smörja med olja här:

Det som reser personen i fråga upp från sjukdomsbädden, är vare sig oljan eller ledaren, utan det faktum att bönen bes i tro. Trons bön ska bota den sjuke, står det! Vad är det då för skillnad på en bön som man ber i tro och en bön som inte är så trosfylld? Mer om bön i tro finns här:

Svenska Folkbibelns översättning

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon