Fri Från Missmod

Det är nog ganska vanligt, att vi ibland åker ned i diken av missmod.
Saker och ting händer, och vi tappar glädjen
och livslusten, och ibland kan vi förlora vi fotfästet riktigt ordentligt.

För en del händer det ganska ofta, medan andra kanske klarar sig bättre, men
men om vi ska vara riktigt ärliga, så känner vi nog igen oss, de flesta av oss.
Det kanske har hänt något på jobbet som gör att det blir motigt och hopplöst,
eller så strular det i relationen med nån som vi har kär,
eller så kärvar ekonomin och vi bekymrar oss för hur det ska gå, eller…ja, listan kan göras lång.

Men, vad vi måste komma ihåg de dagarna är
att oavsett hur besvärligt det är, så är det aldrig hopplöst!
Det bara ser hopplöst ut!
När vi istället för att stirra oss blinda på alla omständigheter,
fäster ögonen på Jesus som sagt att han vill hjälpa oss i
varje situation, så väcks hoppet till liv!

Det är helt enkelt så att om man är missmodig och nedstämd så behöver själen få rätt fokus.
Man behöver börja se saker utifrån Guds perspektiv!

Ja, tänker du, det är allt lättare sagt än gjort…
Är man där ner i mörkret och umgås med mörka tankar,
så är det svårt att tänka positivt! Jo, jag vet precis hur det känns.. jag har många gånger
varit där nere, men jag har förstått att det går att förändra sitt tänkesätt! Det går att förändra sin attityd!

När vi blev frälsta, så kom den helige Ande in i vårt liv! Gud själv bor i oss!
Det faktumet förändras inte! Han har lovat att var med oss alltid!
Han har inte flyttat ut – även om det ibland känns så!

Problemet vi har är att vårt sinne, alltså våra känslor, tankar och vår vilja inte alltid hänger med!
Vi tror att det aldrig kommer att lösa sig, för våra känslor säger oss att det aldrig kommer att lösa sig!
Men vi ska inte leva av våra känslor! Som kristen lever vi i tro på Guds ord!
Vi får tro på det faktum att Gud älskar oss och har allt i sin hand!

Gud är där hos dig hela tiden, och när du vågar litar på Honom, så
kommer han att hjälpa dig ut ur varje situation, varje problem… oavsett vad det är.
Gud älskar dig, Han kommer aldrig att överge dig
– men du behöver lyfta din blick bort från alla mörka tankar och se på Jesus.
När vi har blicken fäst på Honom så
behöver vi inte sjunka ner i missmod!

Läs och ta till dig:

Joh.14:1
Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

Rom 8:31-32
Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

1 Jn 5:4
Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen;
och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.

Neh. 8:10
……Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet

Joh 15:7-11 SFB

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er.
Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.
Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.

Psalm 37:3-6
Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet, 4 och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär. 5 Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det. 6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.

Joh 16:24
Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig
Rom 8:35-39
Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? 36 Så är ju skrivet:» För din skull varda vi dödade hela dagen; vi hava blivit aktade såsom slaktfår.» 37 Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, 39 varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Heb 12:2-3
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. 3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Jak 1:2-3
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser, 3 och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet

 Psalm 30:11-12
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång; du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje. 12 (30:13) Därför skall min ära lovsjunga dig, utan att tystna; HERRE, min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen.

Psalm 16:11
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Fil 4:4-8 SFB

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

 

 

Citaten är från 1917 års översättning.

Läs gärna Folkbibeln som har ett
litet enklare och modernare språk.

Svenska Folkbibelns översättning

 

Bilderna på denna sida kommer från