Frukta inte!

Bibeln är en riktig guldgruva! Där finns löften som gäller alla livets områden.
Inte minst när det gäller fruktan och oro! Det blir väldigt tydligt när man läser Guds Ord
hur väl Gud känner vår fruktan för saker och ting som möter oss.
Han vet precis hur det känns när vi hamnar i situationer där rädslan tar överhanden.

Det finns människor som ständigt går omkring med fruktan i sitt liv.
Rädslan kan ju se lite olika ut,
men oavsett så är fruktan något som verkligen kan förlama hela ens liv.

När jag växte upp så levde jag i fullständig skräck för att Jesus skulle komma tillbaka.
Jag trodde på Gud och älskade Jesus, men jag hade så svårt att tänka mig att hans skulle ta mig med när han kom tillbaka.
Du vet, bibeln säger att när Jesus kommer så ska han hämta dem som tror på honom.
Jag var van vid att alltid vara utanför, och hade känslan av att Jesus var nog likadan som all andra.
När det väl gällde så skulle jag nog inte få följa med till himlen.
Jag hade nog inte varit tillräckligt god…

Jag ville ju förstås så gärna få var med Jesus för alltid.
Jag älskade honom och ville tjäna honom, men trodde inte att jag dög.
Det gick så långt att jag började drömma mardrömmar om att Jesus kom tillbaka.

Det var trumpeter som spelade och ja såg kors på himlen, och så kom Jesus och alla mina kompisar fick följa med, men jag stod kvar hemma på vedbacken, och fick inte följa med…

Det här skapade en sån oerhörd fruktan att vissa perioder var jag helt lamslagen.
Jag var leden och deppad och kände mig övergiven.

En en dag när det var som hemskast, så sa jag till Gud:
Nä, nu orkar jag inte mer. Jag måste få veta om du älskar mig eller inte.
Jag måste få veta om jag tillhör himlen eller inte.
Den här ovissheten gör mig galen!

Jag gick in i mitt sovrum och böjde knä vid sängen och ropade ut min nöd till Gud.
Det var då fick jag en ingivelse att öppna min bibel och läsa Guds ord.
Och när jag slår upp bibeln så faller ögonen på orden som står i Johannes 14:

Joh 14:1-3

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.  (SFB)

 De här orden bara slog emot mig med all kraft!
Det var som att Jesus själv stod där i rummet bredvid mig och sa det här orden.
Och i ett nu så var all min fruktan och rädsla borta.
Jag visste att jag tillhörde Jesus!

Sen den dagen har jag aldrig tvivlat på att min tro är äkta,
och jag har aldrig känt den här fruktan igen!
Guds ord kan förvandla allt i ett enda nu. Vissheten om att man är älskad av Jesus driver ut all fruktan.
Ibland tänker vi att vi ska be och fajtas för att rädslan ska försvinna.
Men det som behövs är att vi är tillsammans med Jesus genom hans ord.
Att vi låter honom uppfylla oss med sin kärlek. Då försvinner all fruktan!

 

1 Joh 4:18

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan.
Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. ( SFB)

Jag tror att det är lösningen på många av våra problem. Att verkligen ta till oss Guds kärlek.
Att låta Guds Ande få visa oss hur mycket Gud älskar oss!

Du vet, vi har en Gud som själv gått igenom livets svårigheter!
Vi tror inte på en Gud som avskärmat sig från oss människor,
utan på Jesus Kristus som älskade oss så mycket att han som ägde allt,
som var i himlen med sin Far, blev människa för vår skull!

Han som blev plågad, sargad och slagen, vet vad fruktan är. Han som svettades blod i Getsemane, vet vad ångest är.
Men samme Jesus vet också vad kraften i uppståndelsen vill säga,
och det är den kraften som Han vill ge till dig också,
när du befinner dig i tider av fruktan och oro.

Jesus har vunnit en förkrossande seger över djävulen och allt mörker som han vill komma med i våra liv.
När Jesus är med dig, så behöver du inte frukta!
Vissheten om att Gud älskar dig driver ut alla räddhåga säger Guds ord!
Varför vara rädd när Gud den allsmäktige är vid min sida!
Orden ”Frukta inte” hittar du mängder av gånger i Bibeln!

 

Läs och ta till dig:

Hebreerbrevet 2:14-15, 18

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod,
fick han på liknande sätt del av kött och blod,
för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld,
det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.  (SFB)

Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. (SFB)

2 Krön 20:15

Han sade: ”Lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat!
Så säger HERREN till er:
Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. (SFB)

 

Psalm 91:1-7

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.  ( SFB)

Psalm 118:6-7

HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig? 
HERREN står mig bi, han är min hjälpare, och jag skall få se med lust på dem som hata mig.

Ordspr 3:23-25

Då skall du vandra din väg fram i trygghet, och din fot skall du då icke stöta.
När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.
Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret, när det kommer över de ogudaktiga.

 Jes 43:1-2

 Men nu säger HERREN så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel:
Frukta icke, ty jag har förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.
Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar,
så skola de icke fördränka dig; måste du än gå genom eld,
så skall du ej bliva svedd, och lågorna skola ej förtära dig.

 

Jer 1:7-9

Då sade HERREN till mig:» Säg icke: ‘Jag är för ung’, utan gå åstad vart jag än sänder dig,
och tala vad jag än bjuder dig.

Frukta icke för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger HERREN.»
Och HERREN räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och HERREN sade till mig:»
Se, jag lägger mina ord i din mun.

Dan 10:12

Och han sade till mig:» Frukta icke, Daniel, ty redan ifrån första dagen,
då när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud,
har dina ord varit hörda; och jag har nu kommit för dina ords skull

Heb 13:5-6

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt:
Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta.
Vad kan en människa göra mig?  (SFB)

 

Bilderna på den här sidan är från:

En del av texterna är från 1917 års översättning

Läs gärna den här översättningen som är lättare att förstå:

Svenska Folkbibelns översättning