Glädjen Tillhör Dig!

Tänk att man ibland möter människor som har fått för sig att det är så tråkigt att vara kristen!
Inte begriper jag det..!

Eller förresten… det kanske inte är så konstigt när man tänker efter…
Vi kristna har många gånger har varit urdåliga på att visa den glädje vi har för andra människor.

Faktum är att glädjen är ett av de främsta kännetecknet på den som är kristen och känner Jesus!
Och Jesus beskrivs som bibelns gladaste man! Det står att Han var smord med glädjens olja,
mer än sina medbröder!

Och dessutom: Budskapet som Jesus predikade kallades evangelium…
och gissa vad det betyder… Just det: “Det glada budskapet!”
……….och GLÄDJE är vad Han ger till oss när vi
tar emot honom i våra liv!

Den allra största glädjen kommer rätt och slätt från det faktum att vi tillhör Jesus!
Inget kan mäta sig med glädjen över att man vet att synden är förlåten.
Gläd er över att era namn är skrivna i livets bok, säger Jesus.

Det är lätt att saker runtomkring oss får bestämma om vi ska vara glada eller inte…
Går det bra på jobbet, känner jag mig glad, har jag tillräckligt med pengar känner jag mig glad osv.
Men det underbara med Guds glädje är att den finns där hela tiden
oavsett mina omständigheter!

Alltså….hur jobbigt det än verkar vara, så kan inget ta ifrån mig den djupa inre glädjen!
Den bär mig igenom de allra tuffaste situationerna!

Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
Romarbrevet 14:17


..
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet….
Galaterbrevet 5:22

Så här säger Gamla Testamentet om glädjen i Gud:
.
Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg
eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.

(Ps. 1:1-3 SFB)

Därför skall min ära lovsjunga dig, utan att tystna; HERRE, min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen.
Psaltaren 30:12

Gud uppmanar oss att glädja oss i honom! Han säger det som en befallning
, mer än som ett förslag Vi kan vända vår blick bort från det som vill tynga ner oss,
och se på Jesus oxh glädja oss i Honom! Han kommer att hjälpa oss med allt, så varför låta fienden stjäla vår glädje!
Men det är ett viljebeslut…

Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder
Fil 4:4

Vi kan glädjas till och med i svårigheterna:

Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er.
Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt,
så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt
i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.
Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.
(Col 1:9-11 SFB)

Kolosserbrevet 1:9-11

Innebär det att vi alltid går omkring och känner oss glada…nej inte nödvändigtvis.
Ibland kan verkligen glädjen komma bubblandes inifrån och man verkligen känner den här inre glädjen,
men ofta är det bara en slags inre glädje, en visshet…
Man vet med sig att inget kan rubba mig, jag är omhändertagen och det finns en botten av glädje som bär en….

 ……Och var icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet
Neh. 8:10

Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig;
evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.
Psaltaren 5:12

Bilderna på den här sidan kommer från:

 

En del av citaten är från 1917 års översättning.

Läs gärna Folkbibeln som har ett
litet enklare och modernare språk.

Svenska Folkbibelns översättning