Guldkorn i Bibeln

Bibeln är fylld av små guldkorn – värdefulla versar med mycket levnadsvisdom i.
Vi finner dem i  Psaltaren och Ordspråksboken förstås,
men också i andra böcker.

Här finner du några samlade.
Varsågod att plocka!
Men komihåg… Guds ord är inte kuriosa..
det är verksamma levande ord!

Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad.
Ordspråksboken 15:1

Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.
Ordspråksboken 3:5

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet
Ordspråksboken 4:23

2 Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.
Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.
Ordspråksboken 11.24-25

Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv,
men den som är lösmynt kommer i olycka.
Ordspråksboken 3:3

Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.
Matt 7:12

Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.
Psaltaren 34:8

Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom
Psaltaren 34:9

Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»
Psalm 50:15

Gyllene äpplen i silverskålar äro ord som talas i rättan tid.
Ordspråksboken 25:11

Om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, och om han är törstig,
så giv honom att dricka; 22 så samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall vedergälla dig.

Ordspråksboken 25:21-22

Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen.
Ordspråksboken 14:30

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg är modet brutet.
Ordspråksboken 15:13

Milda ord är honungskakor – de är ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.
Ordspråksboken 16:24

1917 års översättning