Jesus Tog Våra Sjukdomar

1Petr. 2:24

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Det Jesus gjorde för oss på Golgata var att ta vår synd på sig. Han betalade priset, så vi kunde få en väg till frälsning. Våra synder är förlåtna och vi kan få leva i frid med Gud nu!

Men på samma sätt tog Han också våra sjukdomar. Genom de sår och de slag som Jesus fick, så bar han våra sjukdomar på korset. Och på grund av det så är vi idag botade säger bibelordet här ovan.

Men, hur funkar det då, jag är ju inte helad kanske nån tänker. Hur kan det stå att vi är botade? Man blir ju inte automatiskt frisk när man blir kristen. Lika lite som jag automatiskt slutar att synda på alla punkter när jag börjar tro på Gud.

Nej, självklart inte. Men när vi säger vårt ja till Jesus och tar emot förlåtelse för våra synder, så är vi förlåtna. Vi är till och med heliga och utan synd säger Bibeln. Fastän vi faktiskt fortsätter att synda. men vi får ju tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet. Och därför ser Gud oss som syndfria. Underbart! Vi är fria från synd!

På samma sätt är det också med våra sjukdomar. Genom att Jesus tog sjukdomarna så är vi botade! Allt är redan klart! Vi behöver egentligen inte fråga Gud om Han vill hela oss. Bibeln säger att vi redan är botade! Alltså: Fiendens makt är bruten, Guds kraft är verksam i våra liv, och vi kan förvänta Guds mirakelkraft!

 

Svenska Folkbibelns översättning