Meditera På Guds Ord

Stanna till här och ta ett bibelord att meditera på!

Det är så viktigt att memorera bibelord, för vi vet att Guds ord är det enda som
verkligen kommer att klara alla skakningar, all turbulens som är på gång i världen.

Ta en stund när du kan och memorera på Guds ord.
Det är som att investera för framtiden!

Du vet inte vad du kommer att möta i morgon,
men med Guds ord i ditt hjärta, så kan du klara av varenda prövning och svårighet!
Guds ord är en underbar styrka!

Hur gör man då?

Ta ordet, läs det, fundera på det och be Gud visa dig vad det betyder.
Den helige Ande kommer att tala till dig, och visa dig underbara saker.

Lär dig  versarna, eller skriv ner dom på en lapp,
och tänk sen på dem under dagen.
Att meditera är att,”idissla” ordet,
ungefär som en kossa käkar på sitt hö.
Du vet, hon tuggar och tuggar,
och sen sväljer hon, hostar upp igen och…ja du förstår.

Det här hjälper oss att få Guds ord in i hjärtat, men också att fokusera på
rätt saker i livet. Det är så lätt att börja tänka tanker av oro och bekymmer,
men om vi fokusera på Guds ord, så blir tankarna ljusa och fyllda av hopp!
Bra, va!

Så här står det i Josua:

Jos 1:8
Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt,
så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den.
Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

Att meditera på Guds ord är vägen till att det ska gå bra i livet!

Egentligen kan du ta vilket bibelord du vill som gäller den situation du står i.
Det finns tusentals löften i Bibeln, och Gud står bakom dem alla!
Själva grejen är att du fokuserar på att Gud kan hjälpa dig med det som du behöver,
och att inte stirra sig blind på omständigheterna som så gärna vill dra ner oss.

Bibelordsförslagen här nedan är ord som gäller många olika situationer:

Bibelord nr 1

Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder;
icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Joh 14:27

     

Bibelord nr 2

Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

(Joh 14:1-3 SFB)

Bibelord nr 3

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt
få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

(Fil 4:5-7 SFB)

Bibelord nr 4

 Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt
i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Filipperbrevet  4:19

Bibelord nr 5

Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader,
som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

Efesierbrevet 1:3

Bibelord nr 6

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar,
för att ingen skall berömma sig.
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar,
som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

(Eph 2:8-10 SFB)

Bibelord nr 7

 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra,
och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Efesierbrevet 4:32

Bibelord nr 8

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand,
så skall han upphöja er när hans tid är inne.
Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

(1 Petr 5:6-7 SFB)

Svenska Folkbibelns översättning

 

På denna sida kommer bakgrunder och  clipartbilder från:

Besök gärna:

www.engodgud.se

bibleversesforme.org

free-from-depression.org