Mose

Mirakler i Gamla Testamentet

   

Gud delade Röda Havet!

Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

Sedan sade HERREN till Mose: ”Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Se, jag skall förhärda egyptiernas hjärtan, så att de följer efter dem, och jag skall förhärliga mig på farao och hela hans här, på hans vagnar och ryttare. Egyptierna skall inse att jag är HERREN, när jag förhärligar mig på farao, på hans vagnar och ryttare.”

Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma inpå den andra.

Och Mose räckte ut handen över havet, och HERREN drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Och egyptierna förföljde dem, alla faraos hästar, vagnar och ryttare, och kom efter dem ut till mitten av havet. Men när morgonväkten var inne, såg HERREN från pelaren av eld och moln ner på egyptiernas här och förvirrade den. Han lät hjulen falla av deras vagnar, så att det blev svårt för dem att komma fram.

Då sade egyptierna: ”Låt oss fly för Israel, ty HERREN strider för dem mot egyptierna.” Och HERREN sade till Mose: ”Räck ut handen över havet, så att vattnet vänder tillbaka över egyptierna, över deras vagnar och ryttare.” Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen vände vattnet tillbaka till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, och HERREN strödde omkring dem mitt i havet. Vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna och hela faraos här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan.

Men Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. På detta sätt frälste HERREN den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havets strand. När Israels barn såg den stora makt som HERREN hade visat mot egyptierna, fruktade folket HERREN.

Och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.

(2 Mos 14:13-31)

Gud gjorde vattnet friskt!

Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då knotade folket mot Mose och sade: ”Vad skall vi dricka?”

Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött.

2 Mos 15:23-25

Gud gör matunder!

Och hela Israels menighet knotade mot Mose och Aron i öknen och sade till dem: ”Om vi ändå hade fått dö för HERRENS hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger.”

Då sade HERREN till Mose: ”Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte. När de på sjätte dagen lagar till vad de har fört hem, skall det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag.” Och Mose och Aron sade till alla Israels barn: ”I kväll kommer ni att förstå att det är HERREN som har fört er ut ur Egyptens land, och i morgon skall ni se HERRENS härlighet. HERREN har hört hur ni knotar mot honom. Vilka är vi, att ni skulle knota mot oss?” Och Mose fortsatte: ” HERREN ger er i kväll kött att äta och i morgon bröd att mätta er med, för HERREN har hört hur ni knotar mot honom. Men vilka är vi? Ni knotar inte mot oss utan mot HERREN.”

Därefter sade Mose till Aron: ”Säg till hela Israels menighet: Träd fram inför HERREN, för han har hört hur ni knotar.” När sedan Aron hade talat till hela Israels menighet, vände de sig mot öknen, och se, då visade sig HERRENS härlighet i molnskyn. Och HERREN sade till Mose: ”Jag har hört hur Israels barn knotar. Säg till dem: I skymningen skall ni få kött att äta och i morgon bröd att mätta er med. Då skall ni inse att jag är HERREN, er Gud.”

På kvällen kom vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det, och då de inte visste vad det var frågade de varandra: ”Vad är det här?” Mose sade till dem: ”Detta är brödet som HERREN har gett er att äta. Och detta är vad HERREN har befallt: Var och en skall samla så mycket av det som han behöver till mat. En gomer för var person skall ni ta, efter antalet av ert husfolk. Var och en skall ta åt dem som han har i sitt tält.”

Israels barn gjorde så, den ene samlade mer och den andre mindre. Men när de mätte upp det med gomermåttet, hade den som samlat mycket ingenting över, och den som samlat lite fattades det ingenting.

Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat.

(2 Mos 16:2-18)

Mose slår på klippan – Gud låter det komma vatten!

Då klagade folket på Mose och sade: ”Ge oss vatten att dricka.”
Mose svarade dem: ”Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni HERREN på prov?” Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: ”Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?”

Då ropade Mose till HERREN och sade: ”Vad skall jag göra med det här folket? Snart stenar de mig.” HERREN svarade Mose: ”Tag med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.

Mose gjorde så inför de äldste i Israel.

(2 Mos 17:2-6)

Svenska Folkbibelns översättning

48 thoughts on “Mose

  1. 19 Similarly, recent studies have demonstrated a survival benefit to the addition of bevacizumab to carboplatin and paclitaxel in the management of advanced stage and recurrent disease priligy prescription This lowers your chances of getting complications such as new infections and improves your quality of life

  2. Among these, tazemetostat was approved by the FDA in January 2020, making it the first EZH2i drug for the treatment of adults and adolescents aged 16 years with advanced or metastatic epithelioid sarcomas, which are not suitable for surgery and other standard treatments 21, 22 buy tamoxifen withought prescription Demografia y epidemiologia del climaterio en EspaГ±a En Libro blanco de la menopausia en EspaГ±a EMISA, editor

  3. Spotlight Poster PD9 01 Expanding downstaging criteria in AJCC pathologic prognostic staging using Oncotype DX Recurrence Score assay in T1 2N0 hormone receptor positive patients enrolled in the TAILORx Trial Authors Kantor, O nolvadex without a prescription None of these effects were detected in the animal trials

  4. These infections include pneumonia, gonorrhea, tick bite reactions, and anthrax exposure cialis cost Survival after Massive Diphenhydramine Ingestion Requiring Hemodialysis in a Toddler

  5. Full anesthetic doses of phenobarbital decrease the force and frequency of uterine contractions propecia hair The use of experimental animals adhered to the Principles of Laboratory Animal Care NIH publication 85 23, revised in 1985

  6. The measures recommended to mitigate these identified issues are in this guidance document, as shown in the table below, in combination with proposed subsection 21 CFR 866 buy cialis uk We found complex lymphatic defects in homozygous Pkd1 RC RC mice, including a stunting of the lymphatic network relative to the volume of the kidney and a significant decrease in the diameter of large hilar lymphatics

  7. LARIAT light activated reversible inhibition by assembled trap and IM LARIAT light activated reversible inhibition by assembled trap of intracellular membranes are sophisticated systems that take advantage of CRY2 CIB1 interactions best price cialis 20mg

  8. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  9. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon