Om Den Helige Ande

Det finns dom som tycker det verkar lite jobbigt, det här med den Helige Ande.
Det är som att det känns lite svårt att förstå vad det är, och det verkar vara mycket opersonligt.
Till råga på detta så är det en del som förknippar den Helige Ande med människor som betett sig underligt på kristna möten.
Och så tänker man att det där, det vill jag nog undvika…..

Så kände jag när jag var ung. Allt jag visste om Anden
var att man kunde tala i tungor om man var andedöpt.
Det hade jag hört nån kvinna göra på tältmöten jag varit på,
och det verkade väldigt konstigt, så jag bestämde mig för att det ville jag inte ha.

Men så småningom när jag förstod mer vem
den Helige Ande var, så försvann min fruktan,
och istället fick jag uppleva Guds Ande rakt in i mitt liv!
Och Då förstod jag hur fel jag haft tidigare.
Okunskap kan hindra oss från att uppleva mycket gott!

Den helige Ande är den som föder oss på nytt.
Man kan inte va en kristen utan att vara född av Anden!
Men sen kan man också få uppleva hur Guds Ande
på ett speciellt sätt uppfyller en, det som ibland kallas Andens dop.

Och det är när vi får den här erfarenheten
som vi också tar emot kraften att leva det kristna livet,
och kraft att vinna seger i varje omständighet.
Det här här det spännande livet med Gud börjar!

 

Det här är ju inte en uttömmande undervisning om den Helige Ande,
men det viktigaste det är att vi förstår att den Helige Ande är en person.
Han är den tredje personen i Gud,
och han är verklig, och han bor i dig som är kristen!

Han kallas för Hjälparen! Det är Hans namn faktiskt! Han som hjälper oss i allt!
Han hjälper oss när
problemen kommer,
Han tröstar oss när i är sorgsna,
han talar till oss när vi behöver vägledning,
han helar oss när vi är sjuka.

Den Helige Ande är Jesus för oss här på jorden!
Och han vill att vi ska lära känna honom!
Han är en person!

Här kommer en samling bibelord som talar om vem den Helige Ande är
och vad Han gör!

Matt 3:11

Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag,
och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.

Luk 11:13

Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor,
huru mycket mer skall icke då den himmelske Fadern giva helig ande åt dem som bedja honom!»

Joh 14:26

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Apg 1:8

Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen,
både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

 

Apg 2:4

Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål,
efter som Anden ingav dem att tala.

Apg 2:38

Petrus svarade dem:» Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse;
då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apg 4:31

När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade,
och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

Apg 8:17

De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande.

Apg 10:44

Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet.

Apg 13:52

Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.

Apg 19:6

Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem,
och de talade tungomål och profeterade.

Rom 5:5

och hoppet låter oss icke komma på skam;
ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

 


Rom 14:17

Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande

1Kor 6:19

Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder,
och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

Ef 1:13

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium,
ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

Jud 1:20

Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

Luk 6:38

Given, och eder skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande,
skall man giva eder i skötet; ty med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder igen.

 

De flesta texterna är från 1917 års översättning
Läs gärna som är lättare att förstå:

Svenska Folkbibelns översättning

På denna sida kommer bakgrunder och  clipartbilder från: