Profetiska Ord & Kunskapens Ord

1Kor 12:8-10


Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

Gud har många vägar att använda sig av när han möter våra behov. Han är en Gud av mångfald, och har många olika redskap till sitt förfogande. Bibelsammanhanget här ovan handlar om de andliga nådegåvorna som vi kan fungera i när vi är uppfyllda av den Helige Ande.

Kanske har du varit på nåt kristet möte nån gång och hört hur predikanten eller nån annan medverkande sagt nåt i stil med: Det finns nån här som har ont i ryggen, men nu vill Gud bota dig, eller jag känner att du sitter här som har hjärtproblem osv.  Kunskapens ord fungerar som så att man får kunskap om något som man mänskligt sett inte kan veta. Ibland kan tilltalen vara väldigt specificerade. Den som ber kan få veta ditt namn, eller någon annan grej som gör att du känner att nu är det verkligen till mig Gud talar. Det här stärker ens tro väldigt mycket och det är väldigt vanligt med omedelbara helanden när ett kunskapens ord är uttalat. Det blir lätt att ta till sig och tro att Gud kan bota mig!

Det profetiska budskapet kan fungera på ungefär samma sätt. Gud talar sitt uppmuntrande och stärkande ord, rakt in i den situationen man befinner sig, och man får uppleva Guds kärlek och omsorg på ett alldeles speciellt sätt.

Betyder det här att Gud bara vill hela vid vissa specifika tillfällen när särskilda ord uttalas? Nej, Gud vill alltid hela, men Guds kraft flödar genom människor, och vi behöver ibland lite uppmuntran när det gäller tron. Och Gud är nådefull och ger oss ibland de här tillfällena, och det har fått hjälpa väldigt många att ta emot helande!

 

I Gamla Testamentet står det så här: Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Psalm 107:20. Gud sände ut ordet, och blotta ordet skapade helande!

 

Svenska Folkbibelns översättning

 

2 thoughts on “Profetiska Ord & Kunskapens Ord

  1. I am going to go ahead and bookmark this post for my sis for the research project for school. This is a pretty web page by the way. Where did you pick up the theme for this webpage?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon