Psalm 100

En tacksägelsepsalm

Höj jubel till HERREN, alla länder!

Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop!

Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva.
Vi är hans folk och får i hans hjord.

 

Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lov.
Tacka honom, lova hans namn!

Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet,
hans trofasthet från släkte till släkte.

         

Svenska Folkbibelns översättning