Psalm 103

Av David.

Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!

Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,
han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,
han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn

.

HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.

Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.

Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.
En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar som markens blommor.
Vinden drar fram över dem och de är borta,
deras plats känner dem inte längre.


Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund
och tänker på hans befallningar och följer dem.
HERREN har ställt sin tron i himlen,
hans konungavälde omfattar allt.

Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning,
så snart ni hör ljudet av hans befallning.
Lova HERREN, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är.
Min själ, lova HERREN!

(Ps. 103:1-22 SFB)