Psalm 16

En sång av David

   

Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.
Jag säger till HERREN: ”Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig.
De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje.

De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.

HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel.
En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.

Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.

Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket,
du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,
av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

(Psalm 16:1-11)

Svenska Folkbibelns översättning