Psalm 19

För sångmästaren, en psalm av David.

Himlarna vittnar om Guds härlighet,himlavalvet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra,
utan tal och utan ord, deras röst hörs inte.

De når ut över hela jorden,
deras ord når till världens ände.
Åt solen har han gjort en hydda i dem,
den är som en brudgum som går ut ur sin kammare,
den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana.
Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta.

HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.
HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa.
HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat.
Hans bud är klart, det upplyser ögonen.

HERRENS fruktan är ren, den består i evighet.
HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung.
Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön.

Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.
Bevara också din tjänare för fräcka människor,
låt dem inte ha makt över mig,
så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse.

Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig,
HERRE, min klippa och min återlösare.

(Psalm 19:1-14)

Svenska Folkbibelns översättning