Psalm 20

För sångmästaren, en psalm av David.

HERREN må höra din bön på nödens dag,
Jakobs Guds namn må beskydda dig.

Han skall sända dig hjälp från helgedomen, från Sion skall han stödja dig.
Han skall tänka på alla dina offer, med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela.
Han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda alla dina planer.

Då skall vi jubla över din frälsning
och i vår Guds namn resa upp baneret.
HERREN må besvara alla dina böner.

Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde.
Han svarar honom från sin heliga himmel,
genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning.

Andra förlitar sig på vagnar och hästar,
men vi berömmer oss av HERRENS, vår Guds, namn.
De sjunker ner och faller,
men vi reser oss upp och blir stående.

HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.

(Ps 20:1-9 SFB)