Psalm 8

 För sångmästaren, enligt gittit.
En psalm av David.

    

HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn över hela jorden,
du som har satt ditt majestät på himlen.

Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt
för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat,
vad är då en människa eftersom du tänker på henne,
en människoson eftersom du tar dig an honom?
En liten tid lät du honom vara ringare än Gud,
med ära och härlighet krönte du honom.

Du satte honom till HERRE över dina händers verk,
allt har du lagt under hans fötter: får och oxar,
liksom vildmarkens djur,  himlens fåglar och
havets fiskar, allt som rör sig i haven.

HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!

(Ps. 8:1-9 SFB)