Smörja med olja

Jak 5:14-15


Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

     

Att smörja med olja är en biblisk princip. I Gamla testamentet så smorde man människor in i tjänst, t.ex. profeter och kungar.  När de var smorda in i sitt ämbete så var Guds Ande över deras liv på ett särskilt sätt. Oljan är i bibeln en bild på den Helige Ande.

När man använder olja när man ber för människor, så är också det en bild på det faktum att den Helige Ande verkar när vi ber. Att Han berör personen med sin kraft. Det är inte själva smörjandet  som helar personen – det är ingen religiös magisk ritual på det sättet – utan det fungerar mer som en hjälp för tron, en slags kontaktpunkt som hjälper mig att tro på vad bibeln säger, nämligen att när vi ber för människor så blir dom friska!

Det är intressant att notera i den här versen att det är inte själva smörjandet med olja som botar, utan det är trons bön som botar!

När vi ber behöver man inte använd någon speciell olja, för det är inget magiskt med själva oljan. Det går bra med vanlig matolja, jag har till och med hört en berättelse om några som som varit helt nya i tron, men som ville praktisera det bibliska med att be och smörja med olja, och som åkte till macken och köpte motorolja! Enligt utsago så blev personen helad! (…fast det är kanske inte att rekommendera…:) Många använder olja från Israel, men det är inte nödvändigt.

Svenska Folkbibelns översättning