Var Inte Orolig

Det är väl bara att konstatera…..vi människor har väldigt lätt för att bli oroliga och bekymrade för saker som vi möter. Och det är ju inte så konstigt. Ser man med mänskliga ögon på saker och ting så har vi många anledningar att oroas. Vi kan vara oroliga för vår framtid, för barnens framtid, för hur det ska gå med månadens räkningar, hur det ska gå med jobbet, om jag skall klara av skolan, hur skall det gå med min hälsa…ja, listan kan va lång.

När Jesus tar upp det här ämnet så går han rakt på sak och säger, inte som förslag, utan mer som en befallning: Bekymra er inte för….och så kommer en hel radda med med saker…. med andra ord Jesus slår fast att om vi tror på Honom så behöver inte vi oroa oss för alla dom här sakerna. Han säger att han tar hand om oss. På samma sätt som Gud föder fåglarna och klär liljorna, så vill han ta hand om den som bestämmer sig för att förtrösta på Honom!

Tänk så skönt…det finns någon man fullständigt kan lita på!

Jaha, tänker nån. Det är väl lättare sagt än gjort, att bara sluta bekymra sig! Det är så mycket som jag oroar mig för, och hur ska man kunna släppa det?
Vi är så invanda med att bekymra oss, så det är nästan omöjligt för oss att tänka sig hur det skulle vara att inte bekymra och oroa sig!

Men nu är det ju så att om Jesus har sagt det, så måste han ju mena att det var möjligt, eller hur?
Inte säger han väl sånt som inte har nån mening för oss, och inte ber han väl oss göra sånt som vi inte kan klara av?
Jag är övertygad om att du och jag kan gå genom livet utan att göra oss en massa bekymmer .
Men det funkar inte om vi litar på oss själva. Inte heller om vi litar på omständigheter,
och konjunkturer, och politiker (inget ont om dom…), utan bara på om vi litar på Gud!

Så här säger Jesus i Johannes evangelium:

Joh 15:7
Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.  (SFB)

 

Om vi förblir i Hans ord….Vad menas med att förbli?
(Ordet används flera gånger i det här kapitlet, om jag kommer ihåg rätt så är det hela 8 ggr.)
Ja, det är inte så svårt att förstå…att förbli i Jesus är att förbli i hans ord.
Att läsa ordet, men inte bara det; att tugga på det, meditera på det, att få in det i hjärtat.
Jag tror att det är här vi missar det så många gånger.

Vi tror att Gud bara ska komma, svisch från himlen och sen så är bönesvaret där.
Sen är alla problem lösta. Men du har säkert märkt att så funkar det inte.
Gud samverkar med oss, och han verkar genom att vi tror på Guds ord!
Utan tro kan ingen behaga Gud står det! Heb 11:6

Vi behöver bli ett med vad Guds ord säger, och då kan vi be om vad vi vill och vi ska få det!
För om ordet är i vårt hjärta,
så tvivlar vi inte på att det kan vara möjligt!
Du vet, Gud älskar oss så oerhört mycket! Skulle vi fatta Guds otroliga omsorg om oss,
så skulle vi aldrig tvivla på att vill hjälpa oss.
Det skulle bara vara så självklart för oss!
Men nu har vi istället så mycket negativa tankar i huvudet, så mycket som vi ”mediterar” på som kan gå fel,
och det får oss omedelbart att bli oroliga och stressade.

Läs och meditera på Guds ord om Hans omsorg om dig,
och du kommer att upptäcka att du inte behöver bekymra dig!
Här följer några, men Bibeln är full av löften till dig och mig!

Matteus evangelium 6:25-34 (SFB)

Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka,
inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med.
Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador,
och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer.
De arbetar inte och spinner inte.
Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen,
hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med?
Efter allt detta söker hedningarna,
men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

1 Petr 5:7
Och »kasta alla era bekymmer på honom», ty han har omsorg om eder.

Joh 14:27

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Joh 14:1-3

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. (SFB)

Filipperbrevet 4:6-7 

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.  SFB

Filipperbrevet 4:13

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Filipperbrevet 4:19

Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. (SFB)

 

5 Mos. 31:6

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem.
Ty HERREN, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.
(SFB)

 

En del av citaten är från 1917 års översättning.

Läs gärna Folkbibeln som har ett
litet enklare och modernare språk:

Svenska Folkbibelns översättning